Prekių įsigijimas iš ES (PVMĮ 4-1 str., 12-2 str., 33-1 str.)

Situacijos

Iš ES gautų prekių deklaravimas UPS-2, i.SAF ir FR0600, kai PVM sąskaitą-faktūrą tiekėjas išrašo kitą ataskaitinį laikotarpį

2021-04-21 Mokesčiai
E. Džekčiorius

Kurio ataskaitinio laikotarpio Intrastato įvežimo ataskaitoje, i.SAF pirkimo PVM sąskaitų-faktūrų registre bei PVM deklaracijoje reikia deklaruoti iš ES gaunamas prekes, už kurias PVM sąskaita-faktūra gaunama tik kitą ataskaitinį laikotarpį?

PVM atskaitos tikslinimas dėl karantino metu prarastų prekių, kai neatsiskaitoma su prekių tiekėju

2020-05-18 Mokesčiai
E. Džekčiorius

Kokiais atvejais karantino metu prarastų greitai gendančių prekių pirkimo PVM atskaita turi būti tikslinama bendrąja tvarka ir kokiais gali būti netikslinama?

Pirkimo PVM atskaitos tikslinimas dėl visuotinio prekybos draudimo Lietuvoje metu prarastų prekių

2020-05-11 Mokesčiai
E. Džekčiorius

VMI prie FM 2020 m. kovo 30 d. nustatė tvarką, nurodančią kokiais atvejais pirkimo PVM atskaita turi būti tikslinama bendrąja tvarka ir kokiais atvejais atskaitos tikslinti nereikia

PVM atskaitos tikslinimas dėl karantino metu prarastų greitai gendančių prekių

2020-05-04 Mokesčiai
E. Džekčiorius

VMI prie FM 2020 m. kovo 30 d. paskelbė išaiškinimą dėl pirkimo PVM atskaitos tikslinimo, susijusio su prarastomis greitai gendančiomis prekėmis bei nustatė tvarką, kokiais atvejais pirkimo PVM atskaita gali būti netikslinama

El. seminarai ir video apžvalgos