Prastovos ir DU subsidijos

Situacijos

Subsidijos darbo užmokesčiui kompensuoti apskaita ir traktavimas pelno mokesčio atžvilgiu

2020-06-04 Mokesčiai, Apskaita
L. Šileikienė

Kaip registruoti apskaitoje gautą subsidiją darbo užmokesčiui už prastovas ir kaip ši subsidija traktuojama pelno mokesčio tikslais?

Prastovos paskelbimas bendrovės vadovui

2020-06-01 Teisė
G. Pučkaitė

Ar gali būti skelbiama prastova Bendrovės vadovui?

Po karantino skelbiamų prastovų apmokėjimas

2020-05-27 Teisė
R. Žukaitė

Kaip apmokama darbuotojams už prastovas, skelbiamas po karantino?

Subsidijų dydžiai pasibaigus karantinui

2020-05-21 Teisė
L. Šileikienė

Kokio dydžio subsidijas darbuotojų darbo užmokesčiui gali tikėtis gauti Bendrovė pasibaigus karantinui?