Prastovos ir DU subsidijos

Situacijos

Prastovų skelbimas, kai dar gaunamos "pokarantininės" pirmo karantino subsidijos

2020-11-30 Teisė
R. Žukaitė

Ar gali Bendrovė vėl pretenduoti į subsidijas už darbuotojus, kuriems paskelbtos prastovos, jei dar gaunama „pokarantininė“ subsidija darbo užmokesčiui, kuri galioja iki 2020 m. gruodžio 31 d.?

Subsidijų daliniam darbo užmokesčio kompensavimui traktavimas, apskaičiuojant mišrią veiklą vykdančių bendrovių pirkimo PVM atskaitos procentą

2020-09-07 Mokesčiai
E. Džekčiorius

Kaip yra traktuojamos mišrią veiklą vykdančių bendrovių iš valstybės gautos subsidijos, skirtos darbo užmokesčio kompensavimui už prastovas, pirkimo PVM atskaitos procento apskaičiavimo metu?

Prastovų pratęsimas po karantino numatant atleidimą

2020-06-24 Teisė
R. Žukaitė

Ar yra galimybė gauti subsidijas už darbuotojus, kuriuos planuojama atleisti?

Prastovų pagrindo keitimas pasibaigus karantinui

2020-06-16 Teisė
R. Žukaitė

Kokiu teisiniu pagrindu prastovos gali būti tęsiamos, pasibaigus karantinui? Ar tokios prastovos vis dar bus subsidijuojamos per Užimtumo tarnybą?