Klausiate - atsakome

Ilgalaikio turto nuvertėjimo apskaita ir vertinimas pelno mokesčio atžvilgiu

2021-05-05 Mokesčiai, Apskaita
G. Minkevičiūtė

Ar Bendrovė turi sumažinti apgadinto automobilio vertę, jei gavusi draudiminę išmoką neplanuoja jo remontuoti?

Pajamų ir sąnaudų registravimas apskaitoje

2021-04-14 Apskaita
L. Šileikienė

Kada apskaitoje turėtų būti registruojama atliktų paslaugų savikaina?

Subsidijos elektromobiliui panaudojimo apskaita

2021-03-29 Apskaita
L. Šileikienė

Kaip turėtų būti apskaitoma gauta subsidija elektromobiliui?

Konsignacijos sutarties pagrindu gautų prekių apskaita

2021-03-08 Apskaita
L. Šileikienė

Kaip turėtų būti apskaitomos konsignaciniais pagrindais gautos prekės?