Naujienos


Klausiate - atsakome

Darbuotojo neatvykimas į darbą administracijai leidus

2022-01-17 Teisė
I. Paviliūnienė

Ar darbuotojui yra mokamas darbo užmokestis, jei neatvykstama į darbą administracijai leidus?

SAF-T rinkmenos parengimas pagal kitoje šalyje patvirtintą struktūrą

2022-01-12 Mokesčiai, Apskaita
M. Pociūnienė

Ar Bendrovė, ruošdama SAF-T rinkmeną pateikimui Lietuvoje, galėtų naudoti kitoje užsienio šalyje taikomą SAF-T rinkmenos standartą?

Dividendų skyrimo už finansinius metus reglamentavimas

2022-01-10 Teisė
V. Verikaitė

Ar galima skirti ir išmokėti bendrovės akcininkams dividendus už finansinius metus, jei nėra audituoto bei visuotinio akcininkų susirinkimo patvirtinto bendrovės finansinių ataskaitų rinkinio?

Darbuotojams mokamų išmokų grynais pinigais teisinis reglamentavimas

2022-01-05 Teisė
L. Šileikienė

Kokiais atvejais galima darbuotojams mokėti išmokas grynais pinigais?