Klausiate - atsakome

Sankcijos darbdaviui neatnaujinus darbo užmokesčio sistemos

2021-10-25 Teisė
I. Paviliūnienė

Kokios yra taikomos sankcijos darbdaviui, jei galiojanti darbo apmokėjimo sistema nėra atnaujinta pagal darbo sutartyse nustatytus atlyginimus?

Atostogų suteikimas dirbant pagal suminę darbo laiko apskaitą

2021-10-20 Teisė, Apskaita
M. Veržbickij

Kaip turi būti suteikiamos kasmetinės atostogos darbuotojams, dirbantiems pagal suminės darbo laiko apskaitos režimą?

Nuomininko finansinės nuomos apskaita pagal 16TFAS

2021-10-20 Apskaita
L. Šileikienė

Kokius buhalterinius įrašus turi atlikti Nuomotojas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, kai išnuomoja turtą finansinės nuomos pagrindais?

Apmokėjimas už faktiškai dirbtą laiką taikant suminės darbo laiko apskaitos režimą

2021-10-11 Teisė, Apskaita
M. Veržbickij

Ar darbo laiko apskaitos žiniaraščiuose turi būti fiksuojamas visas faktiškai dirbtas laikas?