Klausiate - atsakome

Bendrovės darbuotojų duomenų teikimas SAF-T rinkmenos dalyje 2.3. Tiekėjai

2021-12-15 Mokesčiai, Apskaita
M. Pociūnienė

Ar darbuotojus reikia nurodyti SAF-T rinkmenos dalyje 2.3. Tiekėjai?

Vėjo jėgainei taikomas nekilnojamo turto mokesčio tarifas bei mokesčio bazė

2021-12-15 Mokesčiai
J. Bagdonaitė

Koks nekilnojamo turto mokesčio tarifas bus taikomas ir kaip turėtų būti nustatyta nekilnojamo turto mokesčio bazė pradėtai statyti vėjo jėgainei?

Darbuotojų vežimo į / iš darbo darbdavio lėšomis mokestinis traktavimas

2021-12-13 Mokesčiai
G. Tiurinė

Kaip darbuotojų vežimas darbdavio lėšomis į / iš darbo būtų traktuojamas mokestiniais tikslais?

Ilgalaikio turto nusidėvėjimo normatyvų keitimas pagal TFAS ir PM atžvilgiu

2021-12-06 Mokesčiai, Apskaita
J. Bagdonaitė

Kokius veiksmus Bendrovė turėtų atlikti pakeitus ilgalaikio turto nusidėvėjimo normatyvus, kad atitiktų Pelno mokesčio reikalavimus?