Klausiate - atsakome

Darbuotojo neatvykimas į darbą administracijai leidus

2022-01-17 Teisė
I. Paviliūnienė

Ar darbuotojui yra mokamas darbo užmokestis, jei neatvykstama į darbą administracijai leidus?

Dividendų skyrimo už finansinius metus reglamentavimas

2022-01-10 Teisė
V. Verikaitė

Ar galima skirti ir išmokėti bendrovės akcininkams dividendus už finansinius metus, jei nėra audituoto bei visuotinio akcininkų susirinkimo patvirtinto bendrovės finansinių ataskaitų rinkinio?

Tarpinių dividendų išmokėjimo reglamentavimas

2022-01-03 Teisė
J. Bagdonaitė

Kokius reikalavimus turi atitikti Bendrovė, norėdama išmokėti tarpinius dividendus motininei įmonei?

Papildomų ir kasmetinių atostogų panaudojimo terminas

2021-12-13 Teisė
I. Paviliūnienė

Ar teisė pasinaudoti papildomomis atostogomis už ilgalaikį nepertraukiamąjį darbą (stažą) prarandama praėjus 3 metams nuo kalendorinių metų, kuriais buvo įgyta teisė į jas?