Naujienos


Klausiate - atsakome

Vidutinio darbuotojų skaičiaus apskaičiavimas

prieš 2 d. Teisė
L. Šileikienė

Kaip yra apskaičiuojamas vidutinis darbdavio darbuotojų skaičius?

Darbuotojo neatvykimas į darbą administracijai leidus

2022-01-17 Teisė
I. Paviliūnienė

Ar darbuotojui yra mokamas darbo užmokestis, jei neatvykstama į darbą administracijai leidus?

SAF-T rinkmenos parengimas pagal kitoje šalyje patvirtintą struktūrą

2022-01-12 Mokesčiai, Apskaita
M. Pociūnienė

Ar Bendrovė, ruošdama SAF-T rinkmeną pateikimui Lietuvoje, galėtų naudoti kitoje užsienio šalyje taikomą SAF-T rinkmenos standartą?

Dividendų skyrimo už finansinius metus reglamentavimas

2022-01-10 Teisė
V. Verikaitė

Ar galima skirti ir išmokėti bendrovės akcininkams dividendus už finansinius metus, jei nėra audituoto bei visuotinio akcininkų susirinkimo patvirtinto bendrovės finansinių ataskaitų rinkinio?