Klausiate - atsakome

Darbuotojo neatvykimas į darbą administracijai leidus

2022-01-17 Teisė
I. Paviliūnienė

Ar darbuotojui yra mokamas darbo užmokestis, jei neatvykstama į darbą administracijai leidus?

Dividendų skyrimo už finansinius metus reglamentavimas

2022-01-10 Teisė
V. Verikaitė

Ar galima skirti ir išmokėti bendrovės akcininkams dividendus už finansinius metus, jei nėra audituoto bei visuotinio akcininkų susirinkimo patvirtinto bendrovės finansinių ataskaitų rinkinio?

Darbuotojams mokamų išmokų grynais pinigais teisinis reglamentavimas

2022-01-05 Teisė
L. Šileikienė

Kokiais atvejais galima darbuotojams mokėti išmokas grynais pinigais?

Tarpinių dividendų išmokėjimo reglamentavimas

2022-01-03 Teisė
J. Bagdonaitė

Kokius reikalavimus turi atitikti Bendrovė, norėdama išmokėti tarpinius dividendus motininei įmonei?