Klausiate - atsakome

Pajamų ir sąnaudų registravimas apskaitoje

prieš 5 d. Apskaita
L. Šileikienė

Kada apskaitoje turėtų būti registruojama atliktų paslaugų savikaina?

Subsidijos elektromobiliui panaudojimo apskaita

2021-03-29 Apskaita
L. Šileikienė

Kaip turėtų būti apskaitoma gauta subsidija elektromobiliui?

Konsignacijos sutarties pagrindu gautų prekių apskaita

2021-03-08 Apskaita
L. Šileikienė

Kaip turėtų būti apskaitomos konsignaciniais pagrindais gautos prekės?

Atidėtojo pelno mokesčio turto pripažinimas nuvertėjus atsargoms

2021-02-22 Apskaita
L. Šileikienė

Ar reikia finansinėje apskaitoje pripažinti atidėtojo pelno mokesčio turtą dėl atsargų vertės sumažėjimo?