Klausiate - atsakome

Turizmo paslaugas parduodančios bendrovės pajamų apskaita

2021-06-02 Apskaita
L. Šileikienė

Kokius įrašus apskaitoje turėtų registruoti turizmo paslaugas parduodanti Bendrovė, taikanti maržos schemą?

Mokestinėje apskaitoje nudėvėto ilgalaikio turto remontas

2021-05-31 Mokesčiai, Apskaita
L. Šileikienė

Kaip turėtų būti apskaitomas naudingą tarnavimo laiką pailginantis nudėvėto ilgalaikio materialaus turto remontas?

Subsidijos darbo užmokesčiui kompensuoti apskaita

2021-05-24 Apskaita
L. Šileikienė

Kaip turėtų būti apskaitoma 2021 m. sausio mėn. gauta subsidija už 2020 m. lapkričio mėn. darbo užmokestį?

Kelio remonto apskaita sodininkų bendrijoje

2021-05-19 Apskaita
L. Šileikienė

Kaip turėtų būti apskaitomos sodininkų bendrijos suremontuoto kelio išlaidos?