Pirkėjų skolų vertės sumažėjimo vertinimas pagal 9-ąjį TFAS „Finansiniai instrumentai“ PREMIUM

2021-04-07 Apskaita
9 TFAS, IFRS 9, pirkėjų skolos, vertinimas, vertės sumažėjimas, COVID-19
El. seminaro vedėjai
Eimantas Valkiūnas

El. seminare EY audito paslaugų vyresnysis darbo grupės vadovas Eimantas Valkiūnas nagrinės pirkėjų skolų vertės sumažėjimo vertinimo principus pagal 9-ąjį TFAS „Finansiniai instrumentai“.


Įmonėms rengiant metines finansines ataskaitas, aktualūs tampa nerutininiai apskaitos procesai ir apskaitiniai svarstymai, vienas iš jų – pirkėjų skolų vertės sumažėjimo įvertinimas.

9-ojo TFAS reikalavimai pirkėjų skolų vertinimui vis dar išlieka finansinės apskaitos sritimi, kurioje daroma nemažai klaidų arba tiesiog neatsižvelgiama į svarbias aplinkybes, galinčias turėti įtakos vertės sumažėjimo pripažinimui ir apskaitai

El. seminaro žiūrovai išgirs svarbiausias detales apie vertės sumažėjimo įvertinimą: 

  • Pagrindiniai įvertinimo principai; 

  • Skaičiavimo pavyzdžiai ir praktinės situacijos; 

  • Dažniausiai kylantys klausimai ir daromos klaidos; 

  • COVID įtaka vertinimui.