Pelno mokestis

Pelno mokestis yra ketvirtas didžiausias valstybės ir savivaldybių surenkamas mokestis, kurį lenkia tik pridėtinės vertės mokestis, gyventojų pajamų mokestis ir akcizai. Šis mokestis nuo visų valstybės ir savivaldybių surenkamų konsoliduotų pajamų 2018 m. sudarė 8,3 %, 2019 m. sudarė 7,3 %. 

Pelno mokesčiu yra apmokestinamas uždirbamas pelnas arba gautos pajamos, kurių šaltinis yra Lietuvos Respublikoje ar užsienyje. Šiuo mokesčiu apmokestinami Lietuvos juridiniai asmenys ir užsienio valstybės juridiniai asmenys bei organizacijos.

Lietuvoje apmokestinimą pelno mokesčiu reglamentuoja Pelno mokesčio įstatymas (toliau – PMĮ) bei susiję teisės aktai.

Deklaracijos

Pavadinimas Numeris Laikotarpis Forma Taisyklės
Metinė pelno mokesčio deklaracija (pildo pelno siekiantys ribotos civilinės atsakomybės juridiniai asmenys) PLN204
Metinė pelno mokesčio deklaracija (pildo neribotos civilinės atsakomybės juridiniai asmenys) PLN204A
Mėnesio ataskaita apie vienam asmeniui suteiktą paramą ir (arba) labdarą bei iš vieno asmens gautą paramą, didesnę negu 15 000 Eur PLN203

Klausiate - atsakome

Akcininko veiklos sąnaudų skirstymas tarp grupės įmonių sandorių kainodaros dokumentacijoje

2020-11-16 Mokesčiai
M. Suslavičiūtė

Ar dukterinė įmonė turi kompensuoti patronuojančiai įmonei už vykdomą akcininko veiklą?

Sąnaudų bazės nustatymo principai sandorių kainodaros dokumentacijoje

2020-11-02 Mokesčiai
M. Suslavičiūtė

Sąnaudų, įtraukiamų į sąnaudų bazę, nustatymo principai.

Produkcijos nuostolių priskyrimas natūralios netekties nuostoliams

2020-10-29 Mokesčiai
L. Šileikienė

Ar produkcijos metu susidariusios natūralios netekties nuostoliai yra priskiriami ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams?

Užkandžių ofise traktavimas pelno mokesčio tikslais

2020-10-28 Mokesčiai
G. Minkevičiūtė

Ar galima priskirti leidžiamiems atskaitymams užkandžius, kuriais nemokamai vaišinasi bendrovės darbuotojai?