Patikimas mokesčių mokėtojas

Situacijos

Nepatikimas mokeščių mokėtojas dėl padarytų mokestinių nusižengimų

2019-07-23 Mokesčiai
R. Gaižauskienė

Kaip turi būti ir ar apskritai turi būti vertinami bendrai mokesčių mokėtojo padaryti keli mokestiniai nusižengimai, siekiant pasitikrinti atitiktį minimaliems patikimo mokesčių mokėtojo kriterijams?

Pasekmės asmenims, neatitinkantiems minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų

2019-02-14 Mokesčiai
A. Petkevičiūtė

Pasekmės, kylančios mokesčių mokėtojui, kuris neatitika minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų, nustatytų Mokesčių administravimo įstatymo 40-1 str. 1 d. 1 punkte.

Patikimo mokesčių mokėtojo statusas

2019-01-29 Mokesčiai
A. Petkevičiūtė

Kada bendrovė yra pripažįstama patikimu mokesčių mokėtoju pagal MAĮ 40-1 str. 1 d. 1 punktą?

Patikimo mokesčių mokėtojo statuso susigrąžinimas

2019-01-22 Mokesčiai
A. Petkevičiūtė

Atleidimas nuo paskirtos baudos ir patikimo mokesčių mokėtojo statuso susigrąžinimas.

El. seminarai ir video apžvalgos