Paslaugų suteikimo vieta

Situacijos

PVM prievolės, kylančios įsigyjant konsultacines paslaugas iš ne ES valstybėje narėje įsikūrusio fizinio asmens

2021-03-09 Mokesčiai
E. Džekčiorius

Kokios PVM prievolės kyla Lietuvos Bendrovėms, įsigyjančioms konsultacines paslaugas iš fizinių asmenų, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta yra trečiojoje šalyje?

Dėl prievolės registruotis PVM tikslais kitose ES valstybėse narėse, kai ES pirkėjams teikiamos krovinių vežimo paslaugos

2021-02-24 Mokesčiai
E. Džekčiorius

Ar Lietuvos bendrovėms, teikiančioms krovinių gabenimo paslaugas ES pirkėjams, kyla prievolė registruotis PVM tikslais tose ES valstybėse narėse?

Prekių, skirtų teikti paslaugoms, persivežimas į kitą ES valstybę narę bei vėlesnis tų prekių grąžinimas į Lietuvą

2021-02-14 Mokesčiai
E. Džekčiorius

Kokios PVM prievolės kyla Lietuvos bendrovėms, kurios prekes, skirtas teikti paslaugoms, persiveža į kitą ES valstybę narę?

Automobilio nuomos iš užsienio vieneto PVM aspektai

2020-02-25 Mokesčiai
M. Kučnerė

Kuo skiriasi PVM traktavimas, kai nuomojama transporto priemonė yra perduodama klientui Lietuvoje ir kai užsienio valstybėje?