Parama

Situacijos

Trumpalaikio turto perdavimas paramai

2020-09-23 Mokesčiai
G. Minkevičiūtė

Kokios mokestinės prievolės kyla perdavus paramai ankstesniais mokestiniais laikotarpiais sąnaudoms priskirtą trumpalaikį turtą?

Filmo lengvatos taikymas, kai lėšos buvo suteiktos ankstesniais laikotarpiais

2020-07-15 Mokesčiai
G. Minkevičiūtė

Ar bendrovė, suteikusi filmo gamintojui lėšų 2018 metais, galės taikyti filmo lengvatą 2018 metams, jei pažymą apie filmo atitikimą nustatytiems kriterijams gavo 2019 metais?

Gydymo įstaigoms neatlygintinai tiekiamų paramos prekių ir paslaugų apmokestinimas PVM

2020-05-26 Mokesčiai
E. Džekčiorius

Ar Bendrovės neatlygintinai teikiamos pervežimo paslaugos medikams, vežiojant juos į darbą ir namo dėl šalyje paskelbto karantino, būtų laikomos paslaugų suvartojimu PVM mokėtojo privatiems poreikiams tenkinti PVMĮ 8 str. prasme?

Suteiktos paramos dokumentavimas ir deklaravimas

2019-11-21 Mokesčiai
L. Šileikienė

Jeigu paramos (aukos) suma didesnė kaip 1 500 Eur, reikalaujama sudaryti rašytinę paramos sutartį, o jeigu paramos suma mažesnė kaip 1 500 Eur, pakanka paramos gavėjo prašymo.