Palūkanos (PMĮ 30-1 str.)

Situacijos

EBITDA skaičiavimas palūkanų sąnaudų apmokestinimo tikslais

2019-09-26 Mokesčiai
R. Gaižauskienė

Bendrovės palūkanų sąnaudoms viršijus 3 000 000 Eur sumą, yra taikomas specialios pelno mokesčio apskaičiavimo taisyklės.

Paskolos palūkanų, susietų su skolininko pelnu, priskyrimas neleidžiamiems atskaitymams

2018-08-24 Mokesčiai
D. Kapitanovas

Siekiant nustatyti, ar asocijuotų asmenų tarpusavio paskolų sandoryje mokamos palūkanos yra priskiriamos leidžiamiems atskaitymams, svarbu patikrinti, ar palūkanos nėra mokamos pagal skolinius reikalavimus, suteikiančius skolintojui teisę pakeisti…

Kontroliuojančio skolintojo apibrėžimas

2018-08-16 Mokesčiai
I. Zakalskytė

Kontroliuojantis skolintojas yra Lietuvos vienetui kapitalo už atlygį suteikęs apmokestinamasis vienetas, savarankiškai arba kartu su susijusiais asmenimis valdantis tam tikrą jo akcijų dalį.

Plonos kapitalizacijos taisyklės taikymas

2018-08-08 Mokesčiai
I. Zakalskytė

Vadovaujantis plonos kapitalizacijos taisykle, tam tikrais atvejais už suteiktas paskolas mokamos palūkanos gali būti neatskaitomos iš pajamų skaičiuojant bendorvės apmokestinamąjį pelną.