Palūkanos (PMĮ 30-1 str.)

Situacijos

Fiksuoto kapitalo reikšmės skaičiavimas

2020-08-26 Mokesčiai, Apskaita
G. Minkevičiūtė

Ar pagal plonosios kapitalizacijos taisyklę skaičiuojant fiksuotą kapitalą reikia įskaityti einamųjų metų investicijų pardavimo pelną?

Fiksuoto ir skolinto kapitalo skaičiavimuose naudojamos vertės

2020-04-22 Mokesčiai
G. Minkevičiūtė

Kurias vertes pasirinkti skaičiuojant fiksuoto ir skolinto kapitalo santykį?

Palūkanų sąnaudų atskaitymas, kai sutartys sudarytos iki 2018 m. gruodžio 31 d.

2019-11-12 Mokesčiai
R. Gaižauskienė

Kaip turi būti traktuojamos palūkanų sąnaudos pelno mokesčio tikslais, kai palūkanas numatančios paskolų sutartys buvo sudarytos iki 2018 m. gruodžio 31 d.?

Palūkanų sąnaudų atskaitymas iš apmokestinamojo pelno nuo 2019 m.

2019-10-08 Mokesčiai
R. Gaižauskienė

Pasikeitus Pelno mokesčio įstatymo nuostatoms, pradedami taikyti nauji ribojimai palūkanų sąnaudų atskaitymui iš apmokestinamųjų pajamų.