Pajamų natūra pripažinimas

Pajamomis natūra nepripažįstama:

  • nepiniginės dovanos ir laimėjimai (prizai), kurių vertė neviršija 100 EUR, gyventojo gautos iš asmens, nesusijusio su gyventoju darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais;
  • gyventojo gauta nauda, kai su gyventoju darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijęs asmuo sumoka (visiškai ar iš dalies) už gyventojui suteiktas gydymo paslaugas, kai to reikalauja teisės aktai;
  • gyventojo darbo funkcijų atlikimui darbdavio suteikti naudotis (neperdavus nuosavybėn) darbo drabužiai, avalynė, darbo įrankiai, įranga ir kitas turtas ir (ar) nauda, kai asmuo, susijęs su gyventoju darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais, apmoka su to suteikto turto naudojimu susijusias išlaidas;
  • gyventojo nauda, gauta kitam asmeniui tiesiogiai mokymo įstaigoms sumokėjus už gyventojo mokymą, kurį baigęs jis įgyja aukštesnįjį arba aukštąjį išsilavinimą ir (arba) kvalifikaciją;
  • kito asmens lėšomis už gyventoją į biudžetą sumokėtas pajamų mokestis, socialinio draudimo įmokos ir privalomojo sveikatos draudimo įmokos.

Klausiate - atsakome

Bendrovė apmoka už darbuotojų maitinimą

2021-10-06 Mokesčiai
S. Pocevičiūtė

Ar turi būti apmokestinamos darbuotojų pajamos, jei darbdavys apmoka savo darbuotojų pietus?

Pajamų natūra deklaravimas, kai mokesčius sumoka darbdavys

2021-09-29 Mokesčiai
S. Pocevičiūtė

Kaip turi būti deklaruojamos pajamos natūra GPM313 deklaracijoje ir SAM pranešime, jei GPM, VSD ir PSD sumoka darbdavys?

Įmokos už Mažosios bendrijos nario-vadovo investicinį gyvybės draudimą

2021-09-20 Mokesčiai
S. Pocevičiūtė

Ar už Mažosios bendrijos (MB) narį-vadovą MB mokamos investicinio gyvybės draudimo įmokos bus laikomos jo pajamomis, gautomis natūra?

Dovanų kupono apmokestinimas GPM

2021-09-13 Mokesčiai
S. Pocevičiūtė

Kokiais atvejais iš su darbo santykiais susijusio asmens gauta dovana pripažįstama apmokestinamomis pajamomis, gautomis natūra?