Pajamų ir sąnaudų pripažinimas (PMĮ 7 str.)

PMĮ nuostatas dėl pajamų ir sąnaudų pripažinimo bei pelno mokesčio apskaičiavimo momento galite rasti ČIA

Situacijos

Dalinio nuomos mokesčio kompensavimas pelno mokesčio atžvilgiu

2020-06-15 Mokesčiai, Apskaita
L. Šileikienė

Kaip pelno mokesčio tikslais traktuojama subsidija pagal priemonę „Dalinis nuomos mokesčio kompensavimas labiausiai nuo COVID-19 nukentėjusioms įmonėms“?

Subsidijos darbo užmokesčiui kompensuoti apskaita ir traktavimas pelno mokesčio atžvilgiu

2020-06-04 Mokesčiai, Apskaita
L. Šileikienė

Kaip registruoti apskaitoje gautą subsidiją darbo užmokesčiui už prastovas ir kaip ši subsidija traktuojama pelno mokesčio tikslais?

Subsidijos mikroįmonėms traktavimas pelno mokesčio atžvilgiu

2020-06-03 Mokesčiai, Apskaita
L. Šileikienė

Ar pelno mokesčio tikslais pagal priemonę "Subsidijos mikroįmonėms" gauta subsidija turi būti pripažįstama pajamomis?

Sąnaudų priskyrimas leidžiamiems atskaitymams, neturint PVM sąskaitų faktūrų

2020-05-20 Mokesčiai
G. Minkevičiūtė

Ar galima patirtas sąnaudas priskirti leidžiamiems atskaitymams, jeigu Bendrovė neturi PVM sąskaitų faktūrų, tačiau turi kasos kvitus?