Pajamų ir sąnaudų pripažinimas, mokesčio apskaičiavimo momentas

Pelno mokesčiui skaičiuoti vienetas gali naudoti buhalterinėje apskaitoje naudojamus visuotinai pripažintus pajamų, sąnaudų pripažinimo, atsargų įkainojimo metodus, jei Pelno mokesčio įstatymas nenustato ko kita.

Pajamos ir sąnaudos pripažįstamos taikant kaupimo principą. Pajamos registruojamos tada, kai jos uždirbamos, o sąnaudos tuomet, kai jos patiriamos uždirbant ataskaitinio laikotarpio pajamas, neatsižvelgiant į pinigų gavimą ar išmokėjimą.

Pinigų apskaitos principas gali būti taikomas tik Pelno mokesčio įstatyme nustatytais atvejais.

Pelno mokestis apskaičiuojamas pagal mokestinio laikotarpio paskutinio mėnesio paskutinės dienos būklę.


Klausiate - atsakome

Valiutos kurso pasikeitimo įtaka pelno mokesčio atžvilgiu

2021-06-14 Mokesčiai, Apskaita
G. Minkevičiūtė

Kaip reikėtų vertinti JAV doleriais gautos paskolos valiutos pokytį pelno mokesčio atžvilgiu?

Subsidijos darbo užmokesčiui įtaka pelno mokesčiui

2021-06-09 Mokesčiai
G. Minkevičiūtė

Ar gauta subsidija darbo užmokesčio sąnaudoms kompensuoti yra apmokestinamos pajamos?

Subsidijos mikroįmonėms panaudojimo registravimas apskaitoje

2020-09-09 Mokesčiai, Apskaita
L. Šileikienė

Kaip apskaitoje registruoti subsidijos mikroįmonėms panaudojimą?

Pardavimo pajamų mažinimas nuolaidomis

2020-07-21 Mokesčiai
G. Minkevičiūtė

Ar apskaičiuojant pelno mokestį už 2019 m., gali Bendrovė 2019 m. pardavimų pajamas mažinti 2018 m. pardavimų nuolaidomis?