Pajamos natūra

Pajamos natūra – tai neatlygintinai, mainais arba lengvatine kaina (konkrečiam gyventojui dėl tam tikrų interesų ar sandorių įtakos nustatyta mažesne negu tikroji rinkos kaina) gautas nuosavybėn arba naudoti (neįgyjant nuosavybės teisės) turtas arba gautos paslaugos, taip pat kita gauta nauda (jei naudos davėjas turėjo tikslą naudą duoti konkrečiam asmeniui), kai gauto turto, paslaugų ar kitos naudos ekvivalentas pinigine išraiška pagal GPM įstatymo nuostatas būtų priskiriamas pajamoms.

Prieš taikant pajamų, gautų natūra, pripažinimo ir apmokestinimo principus, turi būti įvertinta, ar gyventojo gautos turtas, paslaugos ar kita nauda GPM įstatymo prasme yra laikomi gyventojo pajamomis ir yra GPM objektas. Kas GPM tikslais laikoma pajamomis, rasite čia.

Jei gyventojas pajamas natūra gauna ne tiesiogiai iš su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusio asmens, o iš su tokiu asmeniu susijusio asmens, tokios pajamos natūra pripažįstamos gyventojo su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusiomis pajamomis. Taip pat, kai iš su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusio asmens pajamas natūra gauna ne tiesiogiai gyventojas, o jo šeimos nariai (sutuoktinis, vaikas (įvaikis), tokios pajamos natūra pripažįstamos gyventojo, susijusio su pajamų natūra davėju darbo santykiais, su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusiomis pajamomis.

Tais atvejais, kai pajamų natūra gavėjas pajamų natūra davėjui atlygina dalį suteikto turto ar paslaugos vertės, šia suma mažinama pajamų natūra vertė.


Klausiate - atsakome

Pelno mokesčio mažinimas užsienio valstybėje sumokėto pelno mokesčio suma

2021-11-15 Mokesčiai
G. Tiurinė

Ar PMĮ 55 str. nuostatos leidžia panaikinti Bendrovės užsienio valstybėje gaunamų pajamų tarptautinį dvigubą apmokestinimą, t. y. iš Lietuvoje mokėtinos pelno mokesčio sumos atskaityti visą pelno mokesčio sumą, sumokėtą užsienio valstybėje?

El. važtaraščio duomenų teikimas i.VAZ posistemyje, kai gabenami žemės ūkio produktai

2021-11-15 Mokesčiai
E. Džekčiorius

Kokie yra el. važtaraščio duomenų teikimo i.VAZ posistemyje ypatumai, kai Lietuvos teritorijoje gabenami žemės ūkio produktai?

Pasekmės nepranešus apie praneštiną sandorį

2021-11-10 Mokesčiai
J. Bagdonaitė

Mokesčių administratorius turi teisę taikyti nuobaudas, jeigu atsakingi asmenys laiku nepraneš apie praneštiną sandorį.

Nepanaudotų žaliavų utilizavimo paslaugų, teikiamų užsienio apmokestinamajam asmeniui, apmokestinimas PVM

2021-11-08 Mokesčiai
E. Džekčiorius

Kaip PVM tikslais turėtų būti traktuojamas nepanaudotų žaliavų utilizavimas, užsienio apmokestinamajam asmeniui teikiant užsakomosios gamybos paslaugas?