Pajamos, gautos vieneto likvidavimo atveju (GPMĮ 11 str.)

Situacijos

Akcininkui perleidžiamo turto apmokestinimas bendrovės likvidavimo atveju

2021-04-07 Mokesčiai
V. Ligeikė

Kaip apmokestinamos akcininko pajamos, gavus likviduojamos bendrovės turtą?

Akcijų, įgytų antrinėje rinkoje, anuliavimas vieneto likvidavimo atveju

2020-10-19 Mokesčiai
V. Ligeikė

Vieneto dalyvio – gyventojo - turėtos akcijos, kurias jis buvo įsigijęs antrinėje rinkoje, vieneto likvidavimo atveju laikomos parduotomis atgal tam vienetui.

Gyventojo turimų akcijų pardavimas bendrovės likvidavimo atveju

2020-03-25 Mokesčiai
M. Kučnerė

Kaip apmokestinamos gyventojo turimos Bendrovės akcijos, kai Bendrovei vykdoma likvidavimo procedūra?