Nuotolinis darbas

Situacijos

Nenuotolinio darbo organizavimas ekstremalios situacijos laikotarpiu

2020-03-23 Teisė
R. Žukaitė

Kaip organizuoti darbą karantino sąlygomis, kai darbuotojai negali atlikti savo funkcijų nuotoliniu būdu?

Nedarbo įforminimas ekstremalios situacijos laikotarpiu

2020-03-23 Teisė
R. Žukaitė

Kaip įforminti darbuotojų, kurių darbo funkcijos negali būti vykdomos nuotoliniu būdu, nedarbą?

Nuotolinio darbo organizavimas ekstremalios situacijos laikotarpiu

2020-03-23 Teisė
R. Žukaitė

Ką svarbu žinoti organizuojant nuotolinį darbą ekstremalios situacijos laikotarpiu?

Darbo sutarčių pasirašymas dirbant nuotoliniu būdu

2020-03-19 Teisė
R. Žukaitė

Darbuotojui dirbant nuotoliniu būdu, nuotolinį darbą apibrėžiančioje tvarkoje turėtų būti aprašyta bendravimo su darbuotoju tvarka