Nuomos mokestinis ir teisinis reguliavimas

Situacijos

Nuomojamų patalpų įrangos remonto sąnaudų traktavimas pelno mokesčio tikslais

2021-09-15 Mokesčiai
J. Bagdonaitė

Kaip teisingai traktuoti nuomojamo turto remonto sąnaudas pelno mokesčio tikslais?

Paslaugų suteikimo vietos nustatymas, teikiant ilgalaikės ir trumpalaikės transporto priemonių nuomos paslaugas

2021-04-12 Mokesčiai
E. Džekčiorius

Į ką reikėtų atkreipti dėmesį, nustatant paslaugų suteikimo vietą, kai teikiamos trumpalaikės ir ilgalaikės transporto priemonių nuomos paslaugos?

Prekių, skirtų teikti paslaugoms, persivežimas į kitą ES valstybę narę bei vėlesnis tų prekių grąžinimas į Lietuvą

2021-02-14 Mokesčiai
E. Džekčiorius

Kokios PVM prievolės kyla Lietuvos bendrovėms, kurios prekes, skirtas teikti paslaugoms, persiveža į kitą ES valstybę narę?

Paslaugų, su kuriomis perduodama ir tokių paslaugų teikimui reikalinga įranga, vertinimas PVM požiūriu

2021-01-06 Mokesčiai
E. Džekčiorius

Ar paslauga, su kuria buvo perduota ir jos teikimui reikalinga įranga, PVM aspektu yra vienos paslaugos teikimas, kelių paslaugų teikimas ar paslaugos ir prekės tiekimas?