Nuomos apskaita

Situacijos

Valiutų kursų įtaka 16 TFAS taikymui

2019-12-17 Apskaita
L. Šileikienė

Ar 16 TFAS taikymui turi įtakos aplinkybė, kad atsiskaitymas už nuomą yra atliekamas ne eurais, o JAV doleriais?

Nusidėvėjimo ir palūkanų sąnaudų traktavimas konsoliduotų finansinių ataskaitų atžvilgiu

2019-12-17 Mokesčiai, Apskaita
L. Šileikienė

Jei Bendrovė vadovaujasi VAS ir nusidėvėjimo bei palūkanų įrašus pagal TFAS atlieka tik konsolidavimo tikslais, šie įrašai turi būti eliminuoti ir jokios įtakos pelno mokesčio skaičiavimui neturės.

Nuomos paslaugų apskaita pagal 20 VAS "Nuoma, lizingas (finansinė nuoma) ir panauda“

2019-12-17 Apskaita
L. Šileikienė

Jei pagal nuomos sutarties turinį ir ekonominę prasmę nuomotojas nuomininkui neperduoda nuomojamo turto kontrolės, t. y. turto naudojimo rizikos ir naudos, vadinasi, turtas nuomojamas pagal veiklos nuomos sutartį.

Atgalinė nuoma pagal 20 VAS "Nuoma, lizingas (finansinė nuoma) ir panauda“

2019-12-12 Apskaita
L. Šileikienė

Jei atgalinės nuomos sutartis yra finansinė nuoma, tai pelnas, gautas pardavus turtą, turi būti kaupiamas ir amortizuojamas per nuomos laikotarpį. Jei tai veiklos nuoma - pelnas ar nuostolis pripažįstamas iš karto