Nuomos apskaita

Situacijos

Nuomininko finansinės nuomos apskaita pagal 16TFAS

prieš 2 d. Apskaita
L. Šileikienė

Kokius buhalterinius įrašus turi atlikti Nuomotojas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, kai išnuomoja turtą finansinės nuomos pagrindais?

Nuomininko mokamų nekilnojamo turto ir žemės mokesčių apskaita pagal 16 TFAS

2020-02-25 Apskaita
L. Šileikienė

Jei nuomos sutartyje nenumatyta fiksuota nekilnojamo turto ir (ar) žemės mokesčių kompensuotina suma, šie mokesčiai yra netraukiami į nuomos įsipareigojimo vertę pirminio pripažinimo metu.

Nuomos apskaita pagal 3 TFAS susijungus verslui

2020-01-30 Apskaita
L. Šileikienė

Kaip įsigijimo momentu apskaitomas naudojimo teise valdomas turtas ir nuomos įsipareigojimas, jei įsigyjama bendrovė yra nuomininkas?

Atgalinė nuoma pagal 16 TFAS "Nuoma"

2020-01-02 Apskaita
L. Šileikienė

Jei sudaroma atgalinės nuomos sutartis ir Pardavėjas-Nuomininkas perleidžia iš esmės visą su nuomojamo turto nuosavybe siejamą riziką ir naudą Pirkėjui-Nuomotojui, Pardavėjas-Nuomininkas turi pripažinti tik tą pelno arba nuostolių sumą, kuri yra…