Nenuolatinio Lietuvos gyventojo GPM deklaracijos (FR0531, GPM314, FR0549) (GPMĮ 30 str., 31 str.)

Situacijos

NPD taikymas nenuolatiniam Lietuvos gyventojui

2018-09-06 Mokesčiai
E. Kalašinskas

Nenuolatinis Lietuvos gyventojas per kalendorinius metus gavo pajamų, kurių šaltinis yra Lietuvoje. Ar nenuolatiniam Lietuvos gyventojui gali būti taikomas NPD?

Nenuolatinio Lietuvos gyventojo pajamų, gautų už darbą Lietuvoje, deklaravimas

2018-08-02 Mokesčiai
A. Savičiūtė

Kaip deklaruojamos nenuolatinio Lietuvos gyventojo iš Lietuvos įmonės gautos su darbo santykiais susijusios pajamos už darbą Lietuvoje?

Nenuolatinio Lietuvos gyventojo gautų B klasės pajamų apmokestinimas

2018-07-19 Mokesčiai
A. Savičiūtė

Kaip Lietuvoje apmokestinamos nenuolatinio Lietuvos gyventojo gautos B klasės pajamos, kurių šaltinis yra Lietuvoje?