Nenuolatinio Lietuvos gyventojo GPM deklaracijos (FR0531, GPM314, FR0549) (GPMĮ 30 str., 31 str.)

Situacijos

Nenuolatinio Lietuvos gyventojo pajamų apmokestinimas GPM

2020-04-27 Mokesčiai
S. Pocevičiūtė

Ar apmokestinamos GPM nenuolatinio LT gyventojo už darbą LT gautos su darbo santykiais susijusios pajamos, jei Lietuvoje gyventojas faktiškai dirba mažiau nei ketvirtadalį savo darbo laiko?

Bendrovės pripažinimas ekonominiu darbdaviu, kai į Lietuvą atsiunčiamas darbuotojas iš kitos valstybės

2020-02-06 Mokesčiai, Teisė
M. Kučnerė

Jei į Lietuvos Bendrovę atvyksta darbuotojas iš grupės bendrovės, įsikūrusios kitoje šalyje, yra būtina įvertinti galinčias kilti mokestines prievoles.

GPM deklaravimas nuo valdybos nariams (nuolatiniams ir nenuolatiniams gyventojams) išmokėtų tantjemų

2019-12-19 Mokesčiai
O. Boiko

Ar GPM deklaravimo prievolės skiriasi, kai tantjemos yra išmokamos nenuolatiniams Lietuvos gyventojams?

Nenuolatinio gyventojo iš fizinio asmens gautų NT nuomos pajamų apmokestinimas

2018-09-11 Mokesčiai
E. Kalašinskas

Nenuolatinio Lietuvos gyventojo iš kito fizinio asmens gautos nekilnojamojo turto, esančio Lietuvoje, nuomos pajamos apmokestinamos GPM.