Neleidžiami atskaitymai (PMĮ 31 str.)

Pas pagal PMĮ nuostatas priskiriama neleidžiamiems atskaitymams galite rasti ČIA

Situacijos

Bendrovės automobilio naudojimas tik kelionėms į/iš darbo

2020-09-07 Mokesčiai
L. Šileikienė

Ar laikoma, kad gyventojas gauna pajamas natūra, kai automobiliu važinėjama tik į darbą ir iš darbo?

Komandiruotės išlaidos, kai darbuotojas išvyksta kelti kvalifikaciją savo noru

2020-07-29 Mokesčiai
G. Minkevičiūtė

Ar darbuotojo patirtos kvalifikacijos kėlimo išlaidos, vykstant į užsienį savo iniciatyva, gali būti priskiriamos leidžiamiems atskaitymams?

Renginio, skirto verslo klientams, išlaidų atskaitymas iš pajamų

2020-07-13 Mokesčiai
G. Minkevičiūtė

Ar galima renginio išlaidas priskirti reprezentacinėms sąnaudoms, jei į renginį pakviesti ir asocijuoti asmenys?

Nebaigtų vykdyti sutarčių apskaita ir priskyrimas leidžiamiems atskaitymams, sustabdžius projektą

2020-05-10 Mokesčiai, Apskaita
L. Šileikienė

Kokių veiksmų turi imtis Bendrovė, nusprendusi sustabdyti statybų projektą?