Neleidžiami atskaitymai (PMĮ 31 str.)

Pas pagal PMĮ nuostatas priskiriama neleidžiamiems atskaitymams galite rasti ČIA

Situacijos

Užkandžių ofise traktavimas pelno mokesčio tikslais

2020-10-28 Mokesčiai
G. Minkevičiūtė

Ar galima priskirti leidžiamiems atskaitymams užkandžius, kuriais nemokamai vaišinasi bendrovės darbuotojai?

Ilgai trunkančios komandiruotės išlaidų traktavimas GPM ir PM atžvilgiu

2020-10-05 Mokesčiai
S. Pocevičiūtė

Kaip vertinti komandiruotės metu patiriamas išlaidas, kai komandiruotė trunka ilgiau kaip 183 dienas?

Bendrovės automobilio naudojimas tik kelionėms į/iš darbo

2020-09-07 Mokesčiai
L. Šileikienė

Ar laikoma, kad gyventojas gauna pajamas natūra, kai automobiliu važinėjama tik į darbą ir iš darbo?

Komandiruotės išlaidos, kai darbuotojas išvyksta kelti kvalifikaciją savo noru

2020-07-29 Mokesčiai
G. Minkevičiūtė

Ar darbuotojo patirtos kvalifikacijos kėlimo išlaidos, vykstant į užsienį savo iniciatyva, gali būti priskiriamos leidžiamiems atskaitymams?