Neleidžiami atskaitymai

  • Pridėtinės vertės, mokamas į biudžetą, ir pelno mokesčiai;
  • Netesybos (baudos, delspinigiai) ir kitos sankcijos;
  • Ribojamų dydžių atskaitymų dalis, viršijanti nustatytus dydžius;
  • Žalos atlyginimas;
  • Dividendai ar kitaip paskirstytas pelnas;
  • Neapmokestinamosioms pajamoms tenkantys leidžiami atskaitymai ir ribojamų dydžių leidžiami atskaitymai;
  • Praėjusių mokestinių laikotarpių klaidų ir netikslumų taisymai;
  • Sąnaudos dėl turto ir įsipareigojimų, išskyrus sąnaudas dėl išvestinių finansinių priemonių, įsigytų rizikai drausti, perkainojimo;
  • Mokestinės tvarkos neatitikimai (PMĮ 31 str. 3, 4, 5, 6 d.) (apskaičiuojant 2020 m. ir vėlesnių mokestinių laikotarpių pelno mokestį);
  • Kitos nesusijusios su pajamų uždirbimu ir neįprastinės vieneto vykdomai veiklai sąnaudos bei sąnaudos, nelaikomos leidžiamais atskaitymais pagal Pelno mokesčio įstatymą.

Klausiate - atsakome

Vagystės traktavimas finansinėje ir mokestinėje apskaitoje

2021-09-13 Mokesčiai, Apskaita
J. Bagdonaitė

Kaip įforminti Bendrovės turto vagystę apskaitoje? Ar tai bus leidžiami atskaitymai pelno mokesčio atžvilgiu?

Akcijų opcionų sąnaudų traktavimas pelno mokesčio tikslais

2021-02-17 Mokesčiai
L. Šileikienė

Kaip pelno mokesčio tikslais turi būti vertinamos akcijų opcionų sąnaudos?

Atidėtojo pelno mokesčio turto pripažinimas dėl beviltiškų skolų

2021-02-08 Mokesčiai, Apskaita
L. Šileikienė

Ar reikia finansinėje apskaitoje pripažinti atidėtojo pelno mokesčio turtą dėl atsiradusių beviltiškų skolų?

Sugedusių produktų priskyrimas leidžiamiems atskaitymams karantino metu

2021-01-25 Mokesčiai
G. Minkevičiūtė

Ar gali bendrovė sugedusių produktų įsigijimo kainą priskirti leidžiamiems atskaitymams, nes buvo priversta sustabdyti savo veiklą šalyje paskelbus karantiną?