Nekilnojamojo turto tiekimas (PVMĮ 32 str.)

Situacijos

Nekilnojamojo ilgalaikio turto pardavimo sandorio apmokestinimas PVM

2020-09-09 Mokesčiai
E. Džekčiorius

Ar atlikus nekilnojamojo ilgalaikio turto (pastato) dalies rekonstrukciją ir vėliau nusprendus tą pastatą parduoti, Lietuvos bendrovei kiltų prievolė skaičiuoti pardavimo PVM?

Senaties laikotarpio nekilnojamajam turtui pailgėjimas nuo 5 iki 10 metų

2019-08-29 Mokesčiai
R. Gaižauskienė

Nuo 2020 m. mokesčio perskaičiavimo senatis, taikoma pirkimo PVM atskaitai dėl įsigyto nekilnojamojo turto, pailgėja iki 10 metų.

Apmokestinamoji vertė, kai PVM sąskaitoje faktūroje PVM nebuvo išskirtas, tačiau sandoris turėjo būti apmokestintas PVM

2018-08-29 Mokesčiai
R. Gaižauskienė

Specialios taisyklės taikomos tuo atveju, kai sandorio metu tiekėjas nepagrįstai PVM neapskaičiuoja, tačiau vėliau siekia šią klaidą ištaisyti, o reikalauti pirkėjo sumokėti PVM neturi galimybės.

Su nekilnojamaisiais pagal prigimtį daiktais susijusios paslaugos bei jų apmokestinimas PVM

2018-05-14 Mokesčiai
I. Misiūnas

Teikiant paslaugas užsienio apmokestinamajam asmeniui, yra svarbu teisingai nustatyti šių paslaugų suteikimo vietą. Atitinkamai, būtina įvertinti teikiamų paslaugų pobūdį ir įvertinti, ar šios paslaugos gali būti laikomos su nekilnojamaisiais pagal…

El. seminarai ir video apžvalgos