Nekilnojamojo turto operacijos

Situacijos

Visos pirkimo PVM sumos atskaitymas pagal proporciją

2019-11-05 Mokesčiai
R. Gaižauskienė

Ar Bendrovė turi teisę pasirinkti kokia tvarka, t.y. eiliškumu, apskaičiuoti atskaitomo PVM sumą mišrios veiklos atveju?

Senaties laikotarpio nekilnojamajam turtui pailgėjimas nuo 5 iki 10 metų

2019-08-29 Mokesčiai
R. Gaižauskienė

Nuo 2020 m. mokesčio perskaičiavimo senatis, taikoma pirkimo PVM atskaitai dėl įsigyto nekilnojamojo turto, pailgėja iki 10 metų.

PVM atskaitos kriterijaus suderinimas su mokesčių administratoriumi

2019-08-13 Mokesčiai
R. Gaižauskienė

Ar Bendrovė privalo su mokesčių administratoriumi suderinti kitą nei pajamų kriterijų, naudojamą pirkimo PVM atskaitai?

Pirkimo PVM atskaitos tikslinimas mišrios veiklos atveju

2019-07-23 Mokesčiai
R. Gaižauskienė

Ar Bendrovė turi teisę pirkimo PVM atskaitą mišrios veiklos vykdymo atveju tikslinti pateikiant patikslintas mėnesines PVM deklaracijas?