Nekilnojamo turto nuoma (PVMĮ 31 str.)

Naujienos ir straipsniai

Situacijos

Prekių, skirtų teikti paslaugoms, persivežimas į kitą ES valstybę narę bei vėlesnis tų prekių grąžinimas į Lietuvą

2021-02-14 Mokesčiai
E. Džekčiorius

Kokios PVM prievolės kyla Lietuvos bendrovėms, kurios prekes, skirtas teikti paslaugoms, persiveža į kitą ES valstybę narę?

Nuomotojo ekstremalios situacijos metu nuomininkui suteiktos 100 proc. nuolaidos patalpų nuomos mokesčiui traktavimas PVM tikslais

2020-08-24 Mokesčiai
E. Džekčiorius

Kokios PVM prievolės kyla nuomotojams, kurie ekstremalios situacijos Lietuvoje metu nuomininkams suteikia 100 proc. nuolaidą patalpų nuomos mokesčiui ir kitiems su juo susijusiems kaštams?

Veiklos nuomos ir finansinės nuomos (lizingo) sutarčių pagrindu nuomojamo turto apmokestinimas PVM

2018-08-22 Mokesčiai
R. Gaižauskienė

Priklausomai nuo sutarties sąlygų, perduodamas turtas PVM tikslais gali būti laikomas paslaugų teikimu arba prekių tiekimu, dėl ko skiriasi ir apmokestinimo PVM momentas.

Avanso už ateityje suteiktinas paslaugas apmokestinimas PVM

2018-07-03 Mokesčiai
R. Gaižauskienė

PVM įstatymas numato sąlygas, kuomet gautas avansas turi būti apmokestinamas PVM.

El. seminarai ir video apžvalgos