Neapmokestinamosios pajamos (PMĮ 12 str.)

Kas yra neapmokestinamosios pajamos pagal PMĮ nuostatas galite rasti ČIA 

Situacijos

Ilgalaikio turto nuvertėjimo apskaita ir vertinimas pelno mokesčio atžvilgiu

2021-05-05 Mokesčiai, Apskaita
G. Minkevičiūtė

Ar Bendrovė turi sumažinti apgadinto automobilio vertę, jei gavusi draudiminę išmoką neplanuoja jo remontuoti?

Pajamų, gautų iš vertybinių popierių perleidimo veiklos, apmokestinimas

2020-04-14 Mokesčiai
G. Minkevičiūtė

Kaip apmokestinti pajamas, gautas iš akcijų perleidimo veiklos?

Baudos priskyrimas neapmokestinamosioms pajamoms

2020-03-03 Mokesčiai
M. Kučnerė

Siekiant nustatyti, ar iš pirkėjo gauta bauda gali būti laikoma neapmokestinamosiomis pajamomis, reikia įvertinti susijusias aplinkybes ir sąlygas, kurios turėjo įtakos baudos atsiradimui

Draudimo išmokos apmokestinimas ir registravimas apskaitoje

2019-11-07 Mokesčiai, Apskaita
L. Šileikienė

Draudimo bendrovės išmokėta išmoka yra neapmokestinamos pajamos, o sugadinto turto remonto sąnaudos - neleidžiami atskaitymai. Kaip apskaitoje turi būti registruojama išmokos dalis, viršijanti faktines remonto sąnaudas?

El. seminarai ir video apžvalgos