Neapmokestinamosios pajamos

  • Draudimo išmokos, neviršijančios prarasto turto arba patirtų nuostolių ar žalos vertės;
  • Kolektyvinio investavimo subjektų, rizikos ir privataus kapitalo subjektų pajamos, įskaitant dividendus ir kitą paskirstytąjį pelną;
  • Pajamos dėl turto ir įsipareigojimų, išskyrus pajamas dėl išvestinių finansinių priemonių, įsigytų rizikai drausti perkainojimo, atlikto teisės aktų nustatyta tvarka;
  • Netesybos (baudos, delspinigiai);
  • Praėjusių mokestinių laikotarpių klaidų ir netikslumų taisymai;
  • Žalos atlyginimas;
  • Turto vertės padidėjimo pajamos už akcijų perleidimą, jei akcijas perleidžiantis vienetas ne trumpiau kaip 2 metus be pertraukų turėjo daugiau kaip 10 procentų balsus suteikiančių šio vieneto akcijų ir yra tenkinamos kitos Pelno mokesčio įstatyme nustatytos sąlygos.

Naujienos


Klausiate - atsakome

Remonto sąnaudų, kompensuotų draudimo išmoka, traktavimas

2019-10-29 Mokesčiai
R. Gaižauskienė

Sąnaudų, patirtų dėl įvykusios avarijos, priskyrimas leidžiamiems atskaitymams, kai dalis patirtų išlaidų buvo kompensuotos.

Valiutos kursų pasikeitimo vertinimas pelno mokesčio tikslais

2019-06-13 Mokesčiai
D. Kapitanovas

Valiutos kursų pasikeitimo pajamos ir sąnaudos turi būti įvertintos skaičiuojant pelno mokestį.

Kaip traktuoti kompensaciją už sutarties nutraukimą pelno mokesčio tikslais?

2019-04-04 Mokesčiai
D. Kapitanovas

Nuo sutarčių nutraukimo prieš jų terminą aplinkybių priklauso, ar sumokėta kompensacija galės būti laikoma leidžiamais atskaitymais pelno mokesčio tikslais.

Dividendų apmokestinimas, kai jie išmokami tarp Lietuvos vienetų ir akcijos nėra išlaikytos 12 mėn.

2019-01-18 Mokesčiai
D. Kapitanovas

Lietuvos vienetas skirsto dividendus naujam akcininkui Lietuvos vienetui, kuris įsigytas akcijas valdo 5 mėnesius. Kaip bus apmokestinami Lietuvos vienetui išmokami dividendai?