Neapmokestinamosios pajamos

  • Draudimo išmokos, neviršijančios prarasto turto arba patirtų nuostolių ar žalos vertės;
  • Kolektyvinio investavimo subjektų, rizikos ir privataus kapitalo subjektų pajamos, įskaitant dividendus ir kitą paskirstytąjį pelną;
  • Pajamos dėl turto ir įsipareigojimų, išskyrus pajamas dėl išvestinių finansinių priemonių, įsigytų rizikai drausti perkainojimo, atlikto teisės aktų nustatyta tvarka;
  • Netesybos (baudos, delspinigiai);
  • Praėjusių mokestinių laikotarpių klaidų ir netikslumų taisymai;
  • Žalos atlyginimas;
  • Turto vertės padidėjimo pajamos už akcijų perleidimą, jei akcijas perleidžiantis vienetas ne trumpiau kaip 2 metus be pertraukų turėjo daugiau kaip 10 procentų balsus suteikiančių šio vieneto akcijų ir yra tenkinamos kitos Pelno mokesčio įstatyme nustatytos sąlygos.

Klausiate - atsakome

Ilgalaikio turto nuvertėjimo apskaita ir vertinimas pelno mokesčio atžvilgiu

2021-05-05 Mokesčiai, Apskaita
G. Minkevičiūtė

Ar Bendrovė turi sumažinti apgadinto automobilio vertę, jei gavusi draudiminę išmoką neplanuoja jo remontuoti?

Pajamų, gautų iš vertybinių popierių perleidimo veiklos, apmokestinimas

2020-04-14 Mokesčiai
G. Minkevičiūtė

Kaip apmokestinti pajamas, gautas iš akcijų perleidimo veiklos?

Baudos priskyrimas neapmokestinamosioms pajamoms

2020-03-03 Mokesčiai
M. Kučnerė

Siekiant nustatyti, ar iš pirkėjo gauta bauda gali būti laikoma neapmokestinamosiomis pajamomis, reikia įvertinti susijusias aplinkybes ir sąlygas, kurios turėjo įtakos baudos atsiradimui

Draudimo išmokos apmokestinimas ir registravimas apskaitoje

2019-11-07 Mokesčiai, Apskaita
L. Šileikienė

Draudimo bendrovės išmokėta išmoka yra neapmokestinamos pajamos, o sugadinto turto remonto sąnaudos - neleidžiami atskaitymai. Kaip apskaitoje turi būti registruojama išmokos dalis, viršijanti faktines remonto sąnaudas?