Neapmokestinamasis pajamų dydis

Neapmokestinamasis pajamų dydis (toliau – NPD) taikomas tik su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusioms pajamoms.

Taikytinas NPD dydis priklauso nuo gyventojo darbo užmokesčio dydžio bei asmens darbingumo lygio (jei toks nustatytas). Atsižvelgiant į šalyje susidariusią ekstremalią situaciją dėl COVID-19, 2020 m. liepos 1 d. įsigaliojo GPMĮ 20 str. pakeitimai ir maksimalus neapmokestinamasis pajamų dydis 2020 m. gyventojui, kuriam nenustatytas mažesnis darbingumo lygis:

  • Mėnesio – 400 EUR (iki pakeitimo 350 EUR), taikomas gyventojui kurio mėnesio su darbo santykiais susijusios pajamos neviršija minimalios mėnesinės algos (toliau – MMA) vieno dydžio;
  • Metinis – 4 800 EUR (iki pakeitimo 4 200 EUR), taikomas gyventojui kurio metinės pajamos neviršija 12 MMA dydžių.

Konkretus taikytinas 2020 m. mėnesio ir metinis NPD turi būti apskaičiuojamas pagal žemiau pateiktas formules:

  • Mėnesio NPD apskaičiavimas = 400 – 0,19 x (mėnesio su darbo santykiais susijusios pajamos –  vienas MMA, galiojusios 2020 m. sausio 1 d., dydis);
  • Metinio NPD apskaičiavimas = 4 800 – 0,19 x (Gyventojo metinės pajamos – 12 MMA, galiojusios 2020 m. sausio 1 d., dydžių);

Pažymėtina, kad mokestį išskaičiuojančio asmens ir gyventojo, gavusio su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusias pajamas, abipusiu susitarimu dėl iki šio pakeitimo 2020 metais taikyto (t. y. 350 EUR mėnesio NPD) ir po jo įsigaliojimo pasikeitusio NPD, gyventojų pajamų mokestis gali būti perskaičiuojamas iki 2020 m. gruodžio 31 d.

Pasibaigus 2020 metų mokestiniam laikotarpiui, dėl pasikeitusio NPD mokėtinas gyventojų pajamų mokestis bus perskaičiuojamas pateikus metinę pajamų mokesčio deklaraciją.

Konkretus taikytinas 2021 m. ir vėlesnių metų mėnesio ir metinis NPD turi būti apskaičiuojamas pagal žemiau pateiktas formules:

  • Mėnesio NPD apskaičiavimas = 400 – 0,18 x (mėnesio su darbo santykiais susijusios pajamos –  vienas MMA, galiojusios 2021 m. sausio 1 d. ar vėlesniais metais, dydis);
  • Metinio NPD apskaičiavimas = 4 800 – 0,18 x (Gyventojo metinės pajamos – 12 MMA, galiojusios 2021 m. sausio 1 d. ar vėlesniais metais, dydžių).

Žemiau pateikti patvirtinti maksimalūs NPD dydžiai, taikomi 2019 – 2021 m. mokestiniais laikotarpiais (konkretus taikytinas NPD dydis bus apskaičiuojamas pagal formules):

Nuo 2019-01-01 Nuo 2020-01-01 (po pakeitimo) Nuo 2021-01-01
Mėnesio NPD – 300 EUR Mėnesio NPD – 400 EUR Mėnesio NPD – 400 EUR
30-55 % darbingumas – 308 EUR 0-25 % darbingumas – 645 EUR 30-55 % darbingumas – 600 EUR
0-25 % darbingumas – 353 EUR 0-25 % darbingumas – 645 EUR 0-25 % darbingumas – 645 EUR
Metinis NPD – 3 600 EUR Metinis NPD – 4 800 EUR Metinis NPD – 4 800 EUR
MMA – 555 EUR MMA – 607 EUR MMA – 642 EUR

NPD mokestiniu laikotarpiu gali būti taikomas tik nuolatiniams Lietuvos gyventojams. Nenuolatiniam Lietuvos gyventojui NPD gali būti taikomas tik mokestiniam laikotarpiui pasibaigus, teikiant metinę nenuolatinio Lietuvos gyventojo pajamų mokesčio deklaraciją.


Klausiate - atsakome

NPD koregavimas, kai dalis darbo užmokesčio mokestiniu laikotarpiu apmokestinama užsienyje

2021-03-31 Mokesčiai
S. Pocevičiūtė

Skaičiuojant mėnesinį NPD imamos su darbo santykiais susijusios pajamos, tačiau skaičiuojant metinį NPD imamos tik tos su darbo santykiais susijusios pajamos, kurios buvo apmokestintos 20 proc. ir 32 proc. GPM.

Kokios mokestinės prievolės kyla į Lietuvą atsiųstam darbuotojui?

2020-06-01 Mokesčiai
S. Pocevičiūtė

Ar į Lietuvą dirbti atsiųstam Danijos piliečiui kyla mokestinės prievolės Lietuvoje?

Pritaikyto neapmokestinamojo pajamų dydžio perskaičiavimas

2020-05-04 Mokesčiai
V. Ligeikė

Ar turi darbdavys perskaičiuoti darbuotojo NPD, jei metų eigoje pasikeitė darbuotojo darbo užmokesčio dydis?

Nenuolatinio Lietuvos gyventojo pajamų apmokestinimas GPM

2020-04-27 Mokesčiai
S. Pocevičiūtė

Ar apmokestinamos GPM nenuolatinio LT gyventojo už darbą LT gautos su darbo santykiais susijusios pajamos, jei Lietuvoje gyventojas faktiškai dirba mažiau nei ketvirtadalį savo darbo laiko?