Klausiate - atsakome

Įsipareigojimų registravimas apskaitoje esant Bendrovės atskyrimui

2020-04-27 Teisė
A. Skominas

Atskiriant bendroves, turtas, akcininkų nuosavybė ir įsipareigojimai apskaitoje turėtų būti užregistruoti pagal atskyrimo sąlygas

VMI informavimas apie praneštinus sandorius

2020-02-04 Mokesčiai, Teisė
M. Kučnerė

Kada reikia informuoti mokesčių administratorių apie praneštinus sandorius?

Galutinio naudos gavėjo nustatymas, kai patronuojanti bendrovė yra kotiruojama biržoje

2020-01-30 Teisė
A. Skominas

Kas yra LT bendrovės galutinis naudos gavėjas, jei patronuojanti bendrovė yra kotiruojama biržoje?

Darbuotojo gautos naudos iš akcijų opcionų apmokestinimo etapai

2019-10-10 Mokesčiai, Teisė
R. Tikuišytė

Su bendrovės darbuotojais sudarant akcijų opcionų sutartis ir vėliau darbuotojams realizavus savo teisę įsigyti akcijas, socialinio draudimo įmokos ir GPM nuo darbuotojo gautos naudos apskaičiuojamos ir mokamos skirtingais etapais.