Klausiate - atsakome

Nėštumo ir gimdymo bei vaiko priežiūros atostogų metu gauto darbo užmokesčio įtaka motinystės bei vaiko priežiūros išmokoms

2021-12-29 Mokesčiai
S. Pocevičiūtė

Ar darbuotojoms mokamas darbo užmokestis už darbą nėštumo ir gimdymo bei vaiko priežiūros atostogų metu mažina darbuotojų gaunamas motinystės bei vaiko priežiūros išmokas?

Mokestinės prievolės, kai prekių įsigijimas vyksta už Lietuvos teritorijos ribų

2021-12-29 Mokesčiai
M. Petkeviciene

Kokios kyla mokestinės prievolės Lietuvoje, kai PVM sumokamas prekių įsigijimo metu Vokietijoje?

Pagal terminuotas darbo sutartis gaunamo darbo užmokesčio apmokestinimas

2021-12-27 Mokesčiai
S. Pocevičiūtė

Nuo darbuotojams išmokamo darbo užmokesčio turi būti skaičiuojamos padidintos nedarbo socialinio draudimo įmokos, kai tenkinamos tam tikros teisės aktuose apibrėžtos sąlygos.

Dovanų verslo partneriams apmokestinimas PVM

2021-12-27 Mokesčiai
E. Džekčiorius

Kada nuo verslo partneriams įteiktų dovanų kyla prievolė apskaičiuoti pardavimo PVM kaip nuo prekių, suvartotų PVM mokėtojo privatiems poreikiams tenkinti?