Klausiate - atsakome

Gyventojo iš sodų bendrijos gautų pajamų apmokestinimas

2020-09-16 Mokesčiai
V. Ligeikė

Kaip apmokestinamos pajamos, gautos pagal paslaugų sutartį?

Bendrovės automobilio naudojimas tik kelionėms į/iš darbo

2020-09-07 Mokesčiai
L. Šileikienė

Ar laikoma, kad gyventojas gauna pajamas natūra, kai automobiliu važinėjama tik į darbą ir iš darbo?

Panaudos būdu suteikto įmonės automobilio naudojimas ne darbo tikslais

2020-08-17 Mokesčiai
S. Pocevičiūtė

Ar kyla mokestinės prievolės, kai panaudos būdu suteiktas įmonės automobilis naudojamas ne tik darbo tikslais?

Piniginės dovanos, gautos bendrąja jungtine sutuoktinių nuosavybės teise, apmokestinimas

2020-08-03 Mokesčiai
S. Pocevičiūtė

Ar apmokestinama broliui padovanota piniginė dovana, gauta bendrąja jungtine sutuoktinių nuosavybės teise, kai abu broliai yra susituokę?