Klausiate - atsakome

Papildomų ir kasmetinių atostogų panaudojimo terminas

2021-12-13 Teisė
I. Paviliūnienė

Ar teisė pasinaudoti papildomomis atostogomis už ilgalaikį nepertraukiamąjį darbą (stažą) prarandama praėjus 3 metams nuo kalendorinių metų, kuriais buvo įgyta teisė į jas?

Kompensacija už darbo laiką savaitgalį komandiruotės metu

2021-12-08 Teisė, Apskaita
M. Veržbickij

Kaip skaičiuojamas darbo užmokestis už darbą poilsio dienomis (savaitgaliais) komandiruotės metu?

Dienpinigių mokėjimo reglamentavimas

2021-12-08 Teisė
I. Paviliūnienė

Ar darbdavys privalo papildomai mokėti dienpinigius, kai yra apmokamos visos su darbuotojo komandiruote susijusios išlaidos?

Viršvalandinis darbas, pasukus laikrodį atgal

2021-11-29 Teisė
L. Šileikienė

Ar Bendrovė turi apmokėti darbuotojui, dirbančiam suminės darbo laiko apskaitos režimu, papildomai dirbtą 1 darbo val. pamainos metu, atsukus laikrodį vieną valandą atgal?