Klausiate - atsakome

5 d.d. darbo savaitės principo taikymas darbuotojams, dirbantiems suminės darbo laiko apskaitos režimu

2021-11-08 Teisė
M. Veržbickij

Ar gali Bendrovė darbuotojams, dirbantiems suminės darbo laiko apskitos režimu, darbo užmokestį mokėti pagal 5 d.d. darbo savaitės principą?

Neišmokėti dividendai: įforminimas ir apmokestinimas

2021-11-03 Teisė
V. Verikaitė

Atsakyme aptariami neišmokėtų dividendų įforminimo, apmokestinimo ir galimybės padengti Bendrovės nuostolius neišmokėtais dividendais klausimai

VDU skaičiavimas darbuotojams, dirbantiems pagal suminę darbo laiko apskaitą

2021-10-27 Teisė
L. Šileikienė

Kaip apskaičiuoti VDU darbuotojui, dirbančian suminės darbo laiko apskaitos režimu, kai darbuotojo mėnesio darbo norma nustatyta valandomis, o atostogos suteikiamos savaitėmis?

Sankcijos darbdaviui neatnaujinus darbo užmokesčio sistemos

2021-10-25 Teisė
I. Paviliūnienė

Kokios yra taikomos sankcijos darbdaviui, jei galiojanti darbo apmokėjimo sistema nėra atnaujinta pagal darbo sutartyse nustatytus atlyginimus?