Klausiate - atsakome

Pajamų ir sąnaudų registravimas apskaitoje

prieš 5 d. Apskaita
L. Šileikienė

Kada apskaitoje turėtų būti registruojama atliktų paslaugų savikaina?

Subsidijos elektromobiliui panaudojimo apskaita

2021-03-29 Apskaita
L. Šileikienė

Kaip turėtų būti apskaitoma gauta subsidija elektromobiliui?

Konsignacijos sutarties pagrindu gautų prekių apskaita

2021-03-08 Apskaita
L. Šileikienė

Kaip turėtų būti apskaitomos konsignaciniais pagrindais gautos prekės?

Atsargų priskyrimas paslaugų savikainai

2021-03-04 Apskaita
L. Šileikienė

Kaip ir kada apskaitoje turėtų būti registruojama atliktų paslaugų savikaina?