Klausiate - atsakome

Metinių priedų darbuotojams kapitalizavimas pagal 16 TAS

2020-11-16 Apskaita
L. Šileikienė

Ar metiniai priedai darbuotojams, atliekantiems ilgalaikio turto pasigaminimo darbus, gali būti kapitalizuojami pagal 16 TAS?

Diskonto normos nustatymas turto nuvertėjimo testavimui

2020-11-09 Apskaita
D. Vaicekauskas

Kaip nustatyti diskonto normą, kuri turėtų būti taikoma testuojant ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuvertėjimą?

Savo sąskaita veikiančio subjekto bei agento veikla ir atlygis pagal 15 TFAS

2020-11-04 Apskaita
L. Šileikienė

Kada Bendrovė yra traktuojama kaip agentas pagal 15 TFAS?

DK numatytų nepertraukiamų atostogų užtikrinimas dirbant pagal suminę darbo laiko apskaitą

2020-11-02 Teisė, Apskaita
M. Veržbickij

Kaip užtikrinti 10 d.d. nepertraukiamas atostogas dirbant pagal suminę darbo laiko apskaitą?