Klausiate - atsakome

Konsignacijos sutarties pagrindu gautų prekių apskaita

2021-03-08 Apskaita
L. Šileikienė

Kaip turėtų būti apskaitomos konsignaciniais pagrindais gautos prekės?

Atsargų priskyrimas paslaugų savikainai

2021-03-04 Apskaita
L. Šileikienė

Kaip ir kada apskaitoje turėtų būti registruojama atliktų paslaugų savikaina?

Atidėtojo pelno mokesčio turto pripažinimas nuvertėjus atsargoms

2021-02-22 Apskaita
L. Šileikienė

Ar reikia finansinėje apskaitoje pripažinti atidėtojo pelno mokesčio turtą dėl atsargų vertės sumažėjimo?

Atidėtojo pelno mokesčio turto pripažinimas dėl beviltiškų skolų

2021-02-08 Mokesčiai, Apskaita
L. Šileikienė

Ar reikia finansinėje apskaitoje pripažinti atidėtojo pelno mokesčio turtą dėl atsiradusių beviltiškų skolų?