Klausiate - atsakome

Tiesioginio ryšio išsaugojimas darbuotojo siuntimo dirbti į užsienį laikotarpiu

2022-01-12 Mokesčiai
A. Laugalytė

Kokios tiesioginio ryšio išsaugojimo sąlygos turi būti tenkinamos, kad VSDFV išduotų A1 pažymėjimą darbuotojui, laikinai siunčiamam dirbti į kitą ES valstybę narę?

SAF-T rinkmenos parengimas pagal kitoje šalyje patvirtintą struktūrą

2022-01-12 Mokesčiai, Apskaita
M. Pociūnienė

Ar Bendrovė, ruošdama SAF-T rinkmeną pateikimui Lietuvoje, galėtų naudoti kitoje užsienio šalyje taikomą SAF-T rinkmenos standartą?

Išlaidų VĮ Registrų centro išrašams traktavimas pelno mokesčio tikslais

2022-01-10 Mokesčiai
G. Tiurinė

Ar sąnaudos už VĮ Registrų centro išrašus yra leidžiami ar neleidžiami atskaitymai pelno mokesčio tikslais?

Dividendų skyrimo už finansinius metus reglamentavimas

2022-01-10 Teisė
V. Verikaitė

Ar galima skirti ir išmokėti bendrovės akcininkams dividendus už finansinius metus, jei nėra audituoto bei visuotinio akcininkų susirinkimo patvirtinto bendrovės finansinių ataskaitų rinkinio?