Naudojimo teise valdomas turtas (16 TFAS Nuoma)

Situacijos

Nusidėvėjimo ir palūkanų sąnaudų traktavimas konsoliduotų finansinių ataskaitų atžvilgiu

2019-12-17 Mokesčiai, Apskaita
L. Šileikienė

Jei Bendrovė vadovaujasi VAS ir nusidėvėjimo bei palūkanų įrašus pagal TFAS atlieka tik konsolidavimo tikslais, šie įrašai turi būti eliminuoti ir jokios įtakos pelno mokesčio skaičiavimui neturės.

Finansinė ar veiklos nuoma pagal 16 TFAS "Nuoma" nuomotojo finansinėje ataskaitoje

2019-12-10 Apskaita
L. Šileikienė

Jei dauguma požymių rodo, kad Nuomotojas perleidžia Nuomininkui su nuomojamo turto nuosavybe siejamą riziką ir naudą, apskaitoje parodoma finansinė nuoma.

Mažos vertės ilgalaikio turto nuoma pagal 16 TFAS "Nuoma"

2019-11-26 Apskaita
L. Šileikienė

Jei kompiuterių ir monitorių nuoma teikia naudos Bendrovei ir jei ši įranga gali būti naudojama atskirai nuo kito turto, Bendrovė gali priskirti šią įrangą mažos vertės turto nuomai.

16 TFAS "Nuoma" taikymas, kai sudaryta neterminuota nuomos sutartis

2019-09-12 Apskaita
L. Šileikienė

Norėdama įvertinti ilgalaikės nuomos įsipareigojimo ir naudojimo teise valdomo turto vertes, bendrovė turi nustatyti konkretų nuomos laikotarpį, pagrįstą faktais ir aplinkybėmis.