Naudojimo teise valdomas turtas (16 TFAS Nuoma)

Situacijos

Nuomininko mokamų nekilnojamo turto ir žemės mokesčių apskaita pagal 16 TFAS

2020-02-25 Apskaita
L. Šileikienė

Jei nuomos sutartyje nenumatyta fiksuota nekilnojamo turto ir (ar) žemės mokesčių kompensuotina suma, šie mokesčiai yra netraukiami į nuomos įsipareigojimo vertę pirminio pripažinimo metu.

Nuomos apskaita pagal 3 TFAS susijungus verslui

2020-01-30 Apskaita
L. Šileikienė

Kaip įsigijimo momentu apskaitomas naudojimo teise valdomas turtas ir nuomos įsipareigojimas, jei įsigyjama bendrovė yra nuomininkas?

Atgalinė nuoma pagal 16 TFAS "Nuoma"

2020-01-02 Apskaita
L. Šileikienė

Jei sudaroma atgalinės nuomos sutartis ir Pardavėjas-Nuomininkas perleidžia iš esmės visą su nuomojamo turto nuosavybe siejamą riziką ir naudą Pirkėjui-Nuomotojui, Pardavėjas-Nuomininkas turi pripažinti tik tą pelno arba nuostolių sumą, kuri yra…

Valiutų kursų įtaka 16 TFAS taikymui

2019-12-17 Apskaita
L. Šileikienė

Ar 16 TFAS taikymui turi įtakos aplinkybė, kad atsiskaitymas už nuomą yra atliekamas ne eurais, o JAV doleriais?